020 - 364040 [email protected]

Ett av världens största tobaksföretag har driftstopp under 24 timmar på en anläggning i Göteborg, då passar man på att göra rent sitt ventilationssystem.

Fyra av våra duktiga ventilationsrengörare arbetar för fullt med att rengöra stora som små ventilationskanaler på fabriken under det planerade driftstoppet.

Ventilationskanalerna som mäter från 1200mm i diameter ner till 115mm är svåra att nå och att kunna ta ur drift när produktionen pågår.

Specialrengöringar Sverige är ett av få företag som utför så stora kanaler och komplexa uppdrag.

Att arbeta i industrin med tidspress och dimensioner som inte hör till vanligheten är det inte många ventilationsrengöringsföretag som gör.

Denna typ av uppdrag ställer andra krav på såväl kunskap som utrustning och kapacitet.

Ventilationsrengöring är en del av det periodiska underhållet som alla fastigheter har behov utav.

En ren ventilation är viktig ur flera olika aspekter, några saker man kan tänka på är.

  • Ger rätt mängd luft
  • Ger ren luft till byggnaden
  • Underlättar och förbättrar uttorkning av fukt
  • Av-ventilerar försmutsningar i luften
  • Minskar brandspridningsrisk
  • Minskar energiförbrukningen
  • Ökar välbefinnandet hos dem som brukar lokalerna

Om du vill veta mera om ventilationsrengöring och de tjänster som Specialrengöringar Sverige erbjuder inom detta område så kan du ringa oss på 020-364040 eller maila på [email protected]

Du kan även läsa mera här: Ventilationsrengöring