020 - 364040 [email protected]

Visste du att Specialrengöringar Sverige är största företaget inom sopkärlstvättning på ön?

En av de tjänster som vi är verksamma inom över hela Sverige är just sopkärlstvättning och rengöring av soprum. Idag följer vi med team Gotland som under januari för fullt arbetar med att rengöra kärl för fastighetsägare och kommunen på Gotland.

Just nu arbetar teamet på Gotland bland annat med att tvätta en oerhörd massa sopkärl som är smutsiga. Regelbunden rengöring av sopkärl och soprum är en viktigt del av fastighetsunderhållet.

De specialanpassade sopkärlstvättbilarna utför rengöringen av sopkärlen i ett slutet system som samlar upp all smuts och avlagringar från insidan av sopkärlet. Som en extra finrengöring så tvättar teknikerna även utsidan av kärlen.

Om det skulle finnas sopor kvar i kärlen när vi kommer så är det inte något problem, fordonen är utrustade för att enkelt kunna mellanlagra soporna under tiden som sopkärlen rengörs.

Undersökningar som gjorts bland boende i flerfamiljshus har visat att smutsiga soprum är bland det värsta som finns när det gäller boende trivsel.

Förutom vantrivsel så finns det också krav från miljökontoren som de som äger och förvaltar en fastighet måste uppfylla. Exempelvis ska en fastighetsägare ha en egenkontroll som ska se till att olägenhet för människors hälsa och miljö.

Om du vill veta mer om våra tjänster inom sopkärlstvättning så kan du läsa mera här sopkärlstvättning

Du kan naturligtvis även ringa oss på 020-364040 dygnet runt eller maila på [email protected]