020 - 364040 [email protected]

Tjänster inom sophanteringssystem

Sophanteringssystem säkrar hygienen

Varje fastighet har sitt eget sätt att hantera soporna – gemensamt är dock att alla sophanteringssystem med jämna mellanrum behöver rengöras. Dels för att det skapar trivsel men en viktig faktor är att det genom sanering av bakterier säkrar hygienen. Specialrengöringar Sverige har varit verksamma inom rengöring av sophanteringssystem sedan 2002 och hjälper flera av Sveriges största fastighetsägare samt tusentals mindre. Vi har ett komplett program för rengöring av sophanteringssystem.

Kom ihåg att vi gärna svarar på frågor och att ni alltid är välkomna att ringa oss för tips och råd eller om ni önskar ett prisförslag.
Våra kundrådgivare runt om i landet finns där just för dig!

Sophantering Specialrengöringar Sverige.

Hos oss är goda råd och en offert alltid gratis. Kontakta oss idag!

3 + 7 =

Rengöring av soprum

Många fastigheter har soprum och de behöver med jämna mellanrum en riktigt grundlig rengöring. Rena fräscha soprum bidrar till trivseln i fastigheten. Med rena soprum minskar också risken för följdproblem som skadedjur och lukt. Miljöförvaltningen ställer också krav på skötseln av soprummen.

Argument för sanering av soprum

 • Det skapar trivsel
 • Minskad risk för oönskad lukt och ohyra.
 • Du lever upp till lagkrav
 • Du sätter en standard för vad som gäller i din fastighet.

Rena fräscha soprum sänder en signal till de som brukar en fastighet. Om det är rent och fräscht i soprummet så känns fastigheten mera välhållen och fungerande. Dessutom så finns det miljöregler som man som fastighetsägare måste leva upp till.

Sopkärlstvättning – Kärltvätt i dagligt tal

Du känner säkert igen dig – man lyfter locket på ett sopkärl för att kasta sina sopor och det luktar som att något har dött där nere. Då har det redan gått allt för långt. Sopkärlen skulle varit rengjorda för länge sedan.

Vid rengöring av sopkärl så skall vattnet omhändertas och får inte släppas ut i dagvattnet, därför används speciella sopkärlstvättbilar för tjänsten.

Argument för sopkärlstvättning:

 • Snabbt effektivt
 • Ekonomiskt billigt val
 • Miljöriktigt
 • Det skapar trivsel
 • Minskad risk för oönskad lukt och ohyra.
 • Du lever upp till lagkrav

Regelbunden rengöring av sopkärlen är en god idé. Sopkärlen blir smutsiga och blir snabbt en sanitär olägenhet. genom att tvätta sopkärlen så hålls en hygienisk standard.

Frekvensen på sopkärlstvättning beror lite på hur ordentliga brukarna är, frekvensen behöver alltså anpassas till behovet. generellt kan sägas att fastighetsägare brukar låta rengöra sina sopkärl mellan 1- 4 gånger per år

Rengöring av Molok & UWS – underjordsystem

Även underjordsystem kräver underhåll för att hålla sig hygieniska, även om dessa system kräver mindre underhåll än många andra sophantingssystem. Specialrengöringar Sverige hjälper sedan länge fastighetsägare över hela Sverige med denna typ av rengöring. Vi tvättar ditt system både utvändigt och invändigt och rengör nere i hålet.

Fördelar med rengöring av underjordsystem:

 • Snabbt & effektivt
 • Ekonomiskt billigt val
 • Miljöriktigt
 • Det skapar trivsel
 • Minskad risk för oönskad lukt och ohyra.
 • Du lever upp till lagkrav

Efter en rengöring så är ditt system rent och fräscht igen. Med en effektiv maskinpark och van personal så blir också rengöringen billig!

Rengöring av sopkomprimatorer

Sopkomprimatorer blir av naturliga skäl väldigt smutsiga och behöver rengöring. Ofta gäller detsamma området runt om komprimatorn, med vår tjänst för rengöring av sopkomprimatorer så få du allt fixat på en och samma gång. Många upplever detta som ett svårt problem att lösa, men vi på Specialrengöringar Sverige hjälper sedan länge kunder över hela Sverige med denna typ av rengöring.

Fördelar med rengöring av underjordsystem:

 • Snabbt effektivt
 • Ekonomiskt billigt val
 • Miljöriktigt
 • Det skapar trivsel
 • Minskad risk för oönskad lukt och ohyra.
 • Du lever upp till lagkrav
 • Allt på en gång