020 - 364040 [email protected]

Teknikerna på Specialrengöringar Sverige i Karlstad arbetar för fullt med att utföra fasadtvätt och taktvätt innan vintern är här.

Husen som är byggda på 1930-40 talet fick nya fasader under mexiteglets storhetsera, alltså under 80- talet. Nu har tiden satt sin tand i byggnaderna och det är dags att tvätta fasaderna samt att rengöra taken.

Fasadtvätt i Karlstad

Specialrengöringar Sverige är ett expertföretag inom fasadtvättning och har utfört flera fina fasadrengöringar på fastigheter i Karlstad.

Fasadtvätt Karlstad
Mexiteglet har med åren drabbats av både smuts och påväxt. Fasadtvättning förlänger livslängden och ökar trivseln för de boende.

Varje fasad och försmutsning är unik, det innebär att arbetsmetoden måste anpassas till underlaget. När det gäller mexitegelfasader med påväxt så har Specialrengöringar Sverige utarbetat en speciell metod som visat sig mycket framgångsrik och effektiv.

Skonsam rengöring som dödar påväxten med efterbehandling som stoppar framtida påväxt.

De hus som ligger i det här området av Karlstad är extra utsatta eftersom de ligger nära vattnet och utsätts för mer fukt. Fukten tillsammans med smuts på fasaderna som binder fukten till fasaden längre tid blir en bra grogrund för påväxt, som i sin tur ytterligare förvärrar problemet.

Den övre delen av nedanstående bild visar rengjord yta och i den nedre delen kan man se fasaderna när vi behandlat dem med rengöringsmedel, men ännu inte tvättat dem.

Rödlav som blöder vid fasadtvätt i Karlstad
På bilden kan man se hur rödlav blir extra synlig när vi behandlat fasaden. Behandlingen dödar påväxten på ett miljöriktigt sätt och tillåter oss att tvätta rent huset på ett skonsamt riktigt sätt sedan.

Specialrengöringar Sverige arbetade längs samma gata för några år sedan och rengjorde då fasaderna för fastighetsbolaget Värmlandsinvest. Även denna gång så var det mexitegelfasader som drabbats av påväxt.

När fasadtvätten är klar så utförs efterbehandling med hydrofoberande medel.

Eftersom husen ligger i ett fuktigt område så utförs en efterbehandling av fasaderna som innebär att de bättre motstår fukt i framtiden.

Efterbehandling ger flera fördelar och är en vettig investering. Torra fasader motstår påväxt bättre, håller sig renare och spar värme. Vatten är också det som bryter ner mineraliska fasadmaterial, det innebär att livslängden förlängs när huset blir torrare.

Vill du veta mer om fasadtvättning och de vinster du kan uppnå genom att låta Specialrengöringar Sverige hjälpa dig? Tveka då inte att kontakta oss för att få goda råd och tips.

Du når oss enklast via telefon 020-364040

Om du vill läsa mera om utvändig rengöring av hus så kan du göra det här: Utvändig rengöring