020 - 364040 [email protected]

Specialrengöringar Sverige i Västernorrland hjälper de som har underjordsbehållare med rengöring i Sundsvall.

Som förodligen det enda företaget i regionen som har professionell utrustning för ändamålet så har Specialrengöringar Sverige´s grupp i Sundsvall fullt upp med rengöring av underjordsbehållare och sopkärl.

Alla sopsystem kräver regelbunden rengöring, detta är något som går utanför den normala fastighetsskötseln och städningen.

Sopkärl och underjordsbehållare bör rengöras årligen

Även om underjordsbehållare behöver ganska lite underhåll så är det lämpligt att schemalägga rengöringen, precis som man gör med sina sopkärl.

De flesta av våra kunder väljer att rengöra sina behållare årsvis, men det beror på belastningen av användarna.

Om du vill veta mera om hur Specialrengöringar Sverige arbetar i Västernorrland så tveka inte att ringa Ann-Christine på telefon 0706-580341

Vill du läsa mera om hur vi arbetar med sophygien så kan du följa länken här: Sopsystemrengöring