020 - 364040 [email protected]

Logistic Contractor bygger ny Logistik anlägning i Kalmar. Under slutet av byggtiden flög duvor in i den stora lagerbyggnaden och satte sig på balkarna i taket och skitade ned inför slutbesiktning.
Pär Ragnarsson från Specialrengöringar fick uppdraget att snabbt rycka ut och sanera efter fåglarna. Ett arbete som kräver noggrannhet då fågelavföring innehåller mycket bakterier.
Efter 3 dagar är arbetet nu klart och väl utfört!

Är du också i behov av sanering efter fåglar, läs mer här eller kontakta oss redan idag.