020 - 364040 [email protected]

Sopkärlstvätt

Sopkärlstvätt

Alla sopkärl behöver förr eller senare rengöras. För att kunna hålla en acceptabel och önskad standard i sophanteringssystemet så behöver man rengöra sopkärlen regelbundet om man har sådana.

Regelstyrt för miljön

I dagsläget får man inte rengöra och släppa ut vattnet från sopkärlstvättning i dagvatten hur som helst, därför så gör detta med hjälp av speciella sopkärlstvättar som samlar upp vattnet efter rengöring.

Specialrengöringar Sverige är ett av de största företagen inom denna nisch i Sverige och vi arbetar med den senaste tekniken. Det betyder fördelar för dig och att du har en trygg partner i arbetet med att hålla ditt sopsystem fräscht och fint.

Sopkärlsrengöring Specialrengöringar Sverige.

Argument för sopkärlstvättning:

  • Rena kärl skapar trivsel
  • Du minskar risk för lukt och ohyra
  • Fräscha kärl sänder en signal till brukarna
  • Du lever upp till lagkrav
  • Med oss blir det ekonomiskt riktigt
  • Smidigt och utan krångel

Produktblad Soprum & Kärltvätt.

Vi vill vara den partnern för dig som får det att bli precis som du vill ha det. Den här tjänsten kan anpassas till dina behov i mycket stor utsträckning. Våra rådgivare kan hjälpa dig att ta fram ett skötselsystem, eller att få ordnat ett enstaka uppdrag.

Mats Erlandsson

Kundrådgivare, Specialrengöringar Sverige

Alla behöver sopkärlstvätt

Tyvärr så drabbas alla sopkärl av nedsmutsning, det ligger liksom i sakens natur att det blir så. Det innebär att de behöver rengöras för att leva upp till dagens krav på hygien och förväntningar på utseende och upplevelse.

Nya regler som måste följas

Samtidigt så har miljöreglerna skärpts, det ställs krav på den som verkar i en fastighet och den som äger en fastighet. En av dessa regler är att man inte längre får tvätta sopkärl och släppa ut vatten på gatan som man en gång i tiden gjorde. Därför behöver de flesta anlita ett externt företag för sopkärlstvättning så att alla regler efterlevs.

Lagen om sopkärlstvätt

Det finns inget lagkrav på intervall för kärltvätt. Man säger istället att man som fastighetsägare eller den som bedriver verksamhet skall ha en stark egenkontroll så att man lever upp till reglerna.

I miljöbalken är definitionen på olägenhet för människors hälsa: ”en störning som enligt medicinsk eller hygienisk bedömning kan påverka hälsan menligt och som inte är ringa eller helt tillfällig”.

Låt oss hjälpa dig, kontakta oss idag!

5 + 10 =

Sopkärlstvätt Specialrengöringar Sverige.

Fordonen för sopkärlstvätt

De svensktillverkade fordonen är effektiva och anpassade för att på ett effektivt och ekonomiskt sätt rengöra sopkärlen.

Mellanlagringsfunktion samt utrustning för att rengöra soprum på samma gång skiljer dem också från andra på marknaden förekommande lösningar. Systemet är ett nytänkande inom rengöring av sopkärl där man med en mobil enhet kan tömma kärlet, tvätta och tömma åter. Det innebär en rationell, ekonomisk och miljövänlig hantering.

Vi blir alltså inte beroende av att soporna är tömda innan vi kan rengöra eftersom våra fordon enkelt kan mellanlagra sopor under tiden vi rengör sopkärlen.

Sopkärl som väntar på tvätt

Rena sopkärl – skapar trivsel för brukare

Du känner säkert igen dig i att du några gånger för mycket mötts av en kraftig stank från sopkärlet när du kastat sopor. Ännu värre kanske är när det börjat växa larver och kläckas flugor i sopkärlen. Då har det redan gått allt för långt, regelbundet underhåll och rengöring är mycket bättre.

Försök vara proaktiv

När brukarna har börjat klaga på sophanteringssystemet så är det besvärligare att få till en god stämning igen, se därför till att arbeta proaktivt med dessa frågor. Rena kärl som inte luktar och ser någorlunda fräscha ut är något som alla i Sverige kan unna sig och det skapar trivsel.

Några av våra kunder inom sopkärlstvätt:

Sopkärlstvättning Hans aNDERSSON
Tvätt av sopkärl skolrestauranger
HSB Sopkärlstvättning
Sopkärlstvättningsupphandling

Ett exempel på ett av alla återvinningsföretag som använder oss för kärltvätt är Hans Andersson recycling. Vi har jobbat ihop i många år.

Malmö Stads skolrestauranger får sina sopkärl rengjorda av oss. Vid framställning av mat så blir det naturligtvis mycket sopor som smutsar ner sopkärlen.

HSB runt om i Sverige är trogna kunder till oss inom sopkärlstvättning. Rena kärl är en viktig del i trivseln i fastigheter.

Vi har levererat sopkärlstvättning till Stora Tunabyggen i många år, ett av Dalarnas största bostadsföretag.

Eftersom du var intresserad av sopkärlstvätt så kanske du också är intresserad av det här: