020 - 364040 [email protected]

Ventilation & luft

Ventilation & luft

I Sverige spenderar vi 80% av vår tid inomhus och en vuxen människa andas ca 24 000 liter luft per dygn. Inomhusluften är alltså ett av våra viktigaste livsmedel.

Vi på Specialrengöringar Sverige´s division för frisk inomhusluft har arbetat sedan 2005 med att skapa ren, frisk inomhusluft i fastigheter runt om i Sverige. Vi arbetar med både rengöring, desinfektion, specialjobb, besiktning och luftkvalitetskontroller. Vi har ett brett program för att skapa frisk luft inomhus och att mäta luftkvalitet.

Våra kundrådgivare runt om i landet hjälper dig gärna med råd och tips, tveka inte att kontakta oss om du har frågor eller funderingar som du tror vi kan hjälpa dig med.

Ventilation och luft Specialrengöringar Sverige.
Ventilation Specialrengöringar Sverige.

Vi tror på personlig rådgivning. Kontakta oss idag!

9 + 5 =

Ventilationsrengöring – kanalrensning

För mycket smuts i ventilationskanalerna är ett mycket vanligt fel i svenska hus, med igengrodda ventilationskanaler så blir luftflödena inte som tilltänkt och ventilationsförmågan försämras.

Regelbunden rengöring av ventilationskanaler bör vara lika prioriterat som städning av golvytor – intervall beror naturligtvis på vilken typ av verksamhet som bedrivs.

Argument för ventilationsrengöring:

 • Skapar ett friskare inomhusklimat för människor
 • Behåller tilltänkt funktion i ventilationssystemet
 • Minskar risk för fuktskador
 • Spar energi
 • Minskar risk för problem vid OVK besiktning
 • Minskad brandspridningsrisk

Ventilationen kanske inte är det roligaste stället att lägga pengar på, det syns inte så mycket. Men näst efter taket så skulle vi säga att det är otroligt viktigt att se till att ventilationen är i ordning och ger dig den luft som du skall ha och med rätt kvalitet.

Injustering av luftflöden

Rätt injusterad ventilation är viktig för att säkerställa att tillräckligt med luft omsätts i varje rum i förhållande till antal brukare. Du vill inte ha för lite luftomsättning och heller inte för mycket så att slöseri uppstår.

Ett väl injusterat ventilationssystem är en viktig förutsättning för effektiv energianvändning i byggnader. I samband med installation eller ombyggnad av ventilationssystemet ska alltid en injustering genomföras. Injustering och luftflöden kontrolleras sedan regelbundet.

Specialrengöringar Sverige hjälper dig med att få till de vanligaste justeringarna och mäter in så att resultatet är korrekt.

Rätt luftflöden ger dig:

 • Förutsättning för friskt inomhusklimat
 • Energioptimerad fastighetsdrift
 • Behagligt inomhusklimat utan känsla av drag
 • Mindre risk för radonproblem och mögel/fuktskador

 

Luftkvalitetmätning & kontroll av inomhusmiljö

Screening av luftkvalitet inomhus är en tjänst som vi erbjuder. När vi går igenom inomhusluften så mäter vi mer än bara luftflöden, vi går mer på djupet och tittar på förekomst många olika miljöfaktorer i luften.

Om du känner dig osäker på din inomhusmiljö eller misstänker att det finns anledningar till oro så kan en screening av inomhusmiljö vara ett bra första steg att göra.

Argument för luftkvalitetmätningar / inomhusmiljömätningar:

 • Bra inomhusmiljö ökar koncentrationen
 • Bra inomhusmiljö minskar sjukfrånvaro
 • Friskt inomhusklimat ger glada brukare.
 • Är ett bra förstasteg om du misstänker inomhusproblem

Specialrengöringar Sverige kan hjälpa dig med utökad miljömätning i fastigheter och inomhusmiljö. Våra mättekniker och experter finns till ditt förfogande.

Rengöring av FTX aggregat – värmeväxlare och kylbafflar

Värmeväxlare tappar sin effektivitet om de inte rengörs regelbundet. Smuts minskar förmågan att ta upp och avge energi och därför så måste värme och kylväxlaraggregat hållas rena.

Argument för varför du bör rengöra värmeväxlare:

 • Behålla effektiviteten och ökar komforten
 • Det är miljövänligt
 • Det får din anläggning att hålla längre
 • Minskar din energiförbrukning
 • Det är miljövänligt

FTX ventilation, alltså från-tilluftsfläkt med värmeåtervinning. Det här är ett modernt sätt att återvinna energi och de många moderna hus har fått den här typen av återvinningsaggregat installerade. Om du har en fastighet med den här typen av värmeåtervinning så bör du också ha en plan för rengöring av ftx ventilation.

Rengöring av ftx aggregat

Nedladdning produktblad

Specialrengöringar Sverige erbjuder tjänster inom många områden. Du kan läsa om alla våra tjänster i vår allmänna broschyr om Specialrengöringar Sverige.

Vi kan bland annat hjälpa dig med att skapa ren, frisk inomhusluft i din fastighet. För att läsa mer om ventilation & luft och dess fördelar, ladda ner vårt allmänna Produktblad om Ventilationsrengöring. För att få mer fördjupad information om de tjänster vi erbjuder kan du gå till respektive tjänst på vår hemsida.

Vill du få en överblick av alla våra produktblad och broschyrer, gå till sidan nedladdning av filer.

Specialrengöringar Sverige broschyr.
Produktblad Ventilationsrengöring Specialrengöringar Sverige.